Úsporně a účelně

Je zcela přirozené a pochopitelné, že se lidé odjakživa snažili své běžné životní potřeby uspokojovat tím neméně pracným a nejlevnějším způsobem a současně s co nevětším užitkem pro sebe sama. Přirozeně celá řada potřeb se měnila, stejně jako se měnily způsoby jejich uspokojování.

Světlo

Když se zastavíme u osvětlení, pak zjistíme, že přirozený hořící klacek, později smolná louč, pochodeň, bylypostupně nahrazeny různými olejovými lampami, ještě později svíčkami, petrolejkami, obloukovými lampami a nakonec elektrickým osvětlením tak, jak ho navrhnul Thomas Alva Edison – tedy žárovkou. V počátcích luxusní záležitost, postupem času stále levnější a běžnější věc, v posledních desetiletích v souvislosti s energetickými krizemi objekt zájmu. Snaha o stále menší spotřebu elektřiny nás přes zářivky dovedla až k úsporným a nakonec i LED žárovkám.