Umožní bezpečný pohyb na chodbách a schodištích

Zejména v zimním období je na všech chodbách a schodištích kluzko. Proto je třeba učinit nějaké opatření, které by zabránilo uklouznutí a případným následným pádům a úrazům. K tomu můžeme vhodně využít i naší protiskluzové pásky. Ta zbrzdí váš pohyb a umožní klidnou a zejména bezpečnou chůzi všude tam, kde hrozí nejvíce uklouznutí a následné pády.

S nimi se budete bezpečněji pohybovat

Protiskluzovou pásku využijete na všech místech, kde to bez ní klouže a mohlo by dojít k nebezpečným pádům. Na místa, která jsou více zatížená, navrhujeme používat ty s hrubým zrnem. Naopak tam, kde se jedná pouze o běžné zatížení, postačí ty s jemným zrnem. Budete-li si některé z nich přát zakoupit, obraťte se na nás.