Bezporuchová vozidla

Můžeme vám doporučit naši autoškolu Praha. Všechno potřebné vás v ní naučíme. Nyní ještě za volant sedejte. Mohlo by to špatně skončit. Nejdříve musíte mít řidičák. Teprve až ho získáte, můžete sami vyjet do ulic.
Přihlaste se k nám
Je dobrou věcí naučit se řídit. Nebudete na nikom závislí, všude si sami zajedete. Do té doby však se na naše ulice nepouštějte. Přijďte se k nám přihlásit. Fungujeme na třech místech v našem hlavním městě. Určitě to budete mít do některé z těchto lokalit blízko.
Potvrzení o vaší zdravotní způsobilosti
Důležitým dokumentem, který musí naši noví žáci předložit, je potvrzení o zdravotní způsobilosti. Vydávají je praktičtí lékaři. Znamená to, že netrpíte žádnou chorobou, která by vám znemožňovala řízení motorových vozidel.